default_mobilelogo

Båtene leies ut av Nord-Flatanger Sjøhus AS med en "full til full"-regel. På slutten av leieperioden vil du bli fakturert etter forbruk. Prisen per liter bensin er spesifisert i leieavtalen.

Alle båter er forsikret. Egenandelen i tilfelle av skader er 10.000 NOK, det betyr at mindre skader (f.eks. ødelagt propell) må betales av leietakeren, mens i tilfelle av større skader må det betales maks av egenandelen.
Grov uaktsomhet (f. eks. å kjøre på en stein selv om navigasjonsutstyret fungerer og det er fint vær) kan forsikringsselskapet ekskludere, dvs. at personen som er ansvarlig for ulykket muligens må betale hele summen!

Båtene blir overgitt slik at de er klar for bruk og det gis en omfattende norsktalende båtsbriefing. Feilfunksjoner og defekter på båten og motoren må øyeblikkelig sies ifra til utleieren.
Om bord befinner seg redningsvester, sjønødsignaler, førstehjelpskoffert, anker og brannslukker. Utleieren er ansvarlig for at utstyret er fullstendig og klar for bruk.

For kjøringen av båtene trengs det en båtførerbevis (alle som er født etter 1.1.1980). Båtsføreren er ansvarlig for sikkerheten for alle personer om bord.

Utleieren krever en depositum på 1.000 NOK per båt. Båtene må vaskes så grundig som mulig før returneringen. Skulle det vises at det ikke fant sted noe rengjøring, kan det føres til en forminsking av depositumet som ble betalt på starten. Også mindre skader på båten betales av depositumet.

Båtene skal ligge på båtplassene som er bestemt for dette.